a

Izobrazba – sigurno rukovanje pesticidima

Stočarsko-ratarska udruga Općine Štefanje u suradnji sa trgovačkim društvom DMD Naturalis d.o.o. 30. siječnja 2021. godine (subota) organizira izobrazbu za sigurno rukovanje pesticidima u Društvenom domu u Štefanju. Zbog epidemiološke situacije molimo sve zainteresirane poljoprivrednike koji žele pristupiti izobrazbi za produžetak iskaznice za sigurno upravljanje pesticidima ili one koji nemaju iskaznicu, a potrebna im je, da se prethodno telefonski prijave u Općinu Štefanje najkasnije do 26. siječnja 2021. godine kako bi se znao točan broj polaznika.

Poljoprivrednik koji pristupa izobrazbi za produžetak iskaznice za sigurno upravljanje pesticidima sa sobom mora donijeti osobnu iskaznicu i karticu za pesticide. Cijena dopunske izobrazbe je 150,00 kuna s PDV-om.

Svi zainteresirani poljoprivrednici koji nemaju iskaznicu za pesticide mogu se prijaviti na predavanje za dobivanje iskaznice za sigurno upravljanje pesticidima. Sa sobom moraju ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, radnu knjižicu ili svjedodžbu o završenoj školi. Cijena osnovne izobrazbe je 370,00 kuna s PDV-om.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Štefanje svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati na broj telefona 043/778-029 ili na adresu epošte: opcina-stefanje@bj.t-com.hr .

Back to top