a
Općina Štefanje
tel. 043/778-029
fax. 043/778-276
 
Gospodarsko komunalni park Štefanje d.o.o.
– uprava groblja
– dimnjačarske usluge
– održavanje zelenih površina
mob. 099/230-7953
 
Koncesionari
 
Specijalistička ordinacija opće medicine dr. Gordane Emić
tel. 043/778-033
 
Ljekarna Petrunić
tel. 043/778-002
 
Back to top