a

Potpora srednjoškolcima

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o isplati bespovratne potpore za redovne učenike srednjih škola za školsku godinu 2019/2020., sa prebivalištem na području Općine Štefanje, koji će završiti školsku godinu sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom. Nagrade se će isplatiti jednokratno u visini novčanog iznosa od 1.000,00 kn.

Prilozi

Back to top