a

Potpora za opremanje osnovnoškolaca

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o isplati jednokratne pomoći za opremu osnovno školskog djeteta za školsku godinu 2020/2021., s prebivalištem na području Općine Štefanje. Na naknadu imaju pravo roditelji ili zakonski staratelji a isplaćuje se u iznosu od 500,00 kn.

Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za školsku godinu 2020 – 2021.

Zahtjev za isplatu jednokratne bespovratne potpore za opremu osnovnoškolskog djeteta za školsku godinu 2020./2021. koji imaju stalno prebivalište na području Općine Štefanje

Back to top