a

Potpora redovnim studentima

Općinsko vijeće Općine Štefanje donjelo je Odluku o isplati bespovratne potpore za redovne studente u akademskoj godini 2019/2020., sa prebivalištem na području Općine Štefanje. Nagrade se će isplatiti jednokratno u visini novčanog iznosa od 1.000,00 kn.

Odluka o isplati bespovratne jednokratne potpore za redovne studente za akademsku godinu 2019. – 2020.

Zahtjev za isplatu jednokratne bespovratne potpore za redovne studente u akademskoj godini 2019./2020. koji imaju prebivalište na području Općine Štefanje

Back to top