a

Autor: Općina Štefanje

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Štefanje

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) i članka 47. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“, broj 21/1) općinski načelnik Općine Štefanje upućuje

JAVNI POZIV

za savjetovanje s zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Štefanje

Radi usklađivanja s novom pravnom regulativom, Općina Štefanje izradila je Nacrt odluke kojom se utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na svom području.
Odluka se temelji na Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” br. 50/17).
S obzirom na važnost navedene odluke, pozivamo Vas da se aktivno uključite te svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr  ili putem pošte na adresu Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje
Za dostavu prijedloga i mišljenja, molimo koristite Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju koji je objavljen uz nacrt odluke.
Cilj odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava skupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Štefanje, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.
Sukladno odredbi članka 66. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) prethodno savjetovanje s zainteresiranom javnošću se provodi u trajanju od najmanje 30 dana.
Savjetovanje će trajati od 01. prosinca 2021. godine do 01. siječnja 2022. godine.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.
Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Štefanje  https://www.stefanje.hr/

NAČELNIK
Silvestar Štefović, mag.theol.

ITU MEHANIZAM

ITU mehanizam je mehanizam za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koji ima naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućava pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti. To je novi mehanizam Europske unije koji je uveden za razdoblje 2014.-2020. godine s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

ITU MEHANIZAM „zaživio je“ u provedbenom razdoblju 2014.-2020. godine u kojem je 7 gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Slavonski Brod, Pula) sredstva za aktivnosti ITU mehanizma moglo financirati iz tri različita europska fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda, a u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. te Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te njihovo ulaganje u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.
Uz postojećih sedam gradova priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. dobit će još sedam gradova – Karlovac, Dubrovnik, Varaždin, Vinkovci, Sisak, Šibenik i Bjelovar za koje je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije donijelo odluke kojima se s okolnim područjima utvrđuju područjima za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021.-2027.

KOORDINACIJSKO VIJEĆE

  1. Grad Bjelovar: Dario Hrebak, gradonačelnik
  2. Općina Veliko Trojstvo: Marko Kutanjac, načelnik
  3. Općina Kapela: Danijel Kovačec, načelnik
  4. Općina Rovišće: Slavko Prišćan, načelnik
  5. Općina Štefanje: Silvestar Štefović, načelnik

https://www.bjelovar.hr/itu-mehanizam/

Virtualna radionica FZOEU vezano uz Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća i zgrada

Poštovani!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizira u subotu 9. listopada 2021. u 10,00 sati. virtualnu radionicu vezano uz Javni poziv za  dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća i zgrada.

Na radionici će djelatnici Fonda objasniti uvjete prijave na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća i pomoći im oko eventualnih upita vezanih uz njihove prijave.

⏰ U 10:00 sati
👉 Prijava na radionicu je obavezna putem linka https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9DLtqnGeSJyS4RhUBdR7nQ

 Veselimo se vašoj prijavi i vidimo se na radionici.

Plan preventivne sustavne jesenske deratizacije na području Općine Štefanje u 2021. godini

Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Općine Štefanje za 2021. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, donosimo:

PLAN JESENSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

4. listopad 2021. – DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA I GORNJA ŠUŠNJARA

5. listopad 2021. – LAMINAC I STARINE

6. listopad 2021. – NARTA I BLATNICA

7. listopad 2021. – STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja
Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener).

Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Kontakt osoba: Hrlić Josip: 099/2533-005

Šteta od suše 2021. g.

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 16. kolovoza 2021. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području Grada Garešnice i Općine Štefanje.

Pozivaju se oštećenici koji imaju štete na poljoprivrednoj proizvodnji, ratarskim i povrtlarskim kulturama te trajnim nasadima od suše da prijave štetu Općinskom povjerenstvu Općine Štefanje za procjenu štete od prirodnih nepogoda na propisanom obrascu. Više …

Dezinskecija komaraca

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Štefanje dana 28. lipnja u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije              komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.    U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

                   Kontakt osoba Josip Hrlić: 099/253-3005.

Back to top