a

Autor: Denis

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

                                                                                                                                      

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Općine Štefanje dana 11. lipnja u jutarnjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u jutarnjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije    komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.

U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

Kontakt osoba Vedran Diktić mob: 099/2642-897.

Javno savjetovanje o iskaznici EU za osobe s invaliditetom

Europska komisija je sukladno dokumentu Unija ravnopravnosti-Strategija o
pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.-2030. predložila uvođenje
europske iskaznice za osobe s invaliditetom koja bi bila priznata u svim
državama članicama. Stoga je od 10.veljače 2023.g. pokrenuto javno
savjetovanje o inicijativi za Europsku invalidsku iskaznicu.

Navedeno savjetovanje bit će otvoreno do 05.svibnja 2023.g. Objavljeno je na
engleskom jeziku, ali očekuje se i objava na svim jezicima država članica EU.
Savjetovanju možete pristupiti putem sljedeće poveznice:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13517-
European-Disability-Card/public-consultation_hr

Deratizacija – jesen 2022. g.

Plan preventivne sustavne jesenske deratizacije na području Općine Štefanje u 2022.godini  

Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Općine Štefanje za 2022. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, donosimo:

PLAN JESENSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

10. listopad 2022.DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA I GORNJA ŠUŠNJARA
11. listopad 2022.LAMINAC I STARINE
12. listopad 2022.NARTA I  BLATNICA
13. listopad 2022.STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener).  Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

          Kontakt osoba Hrlić Josip, mob: 099/2533-005

Cijepljenje u COVID busu “Cijepko” NK POLET Narta – 8. srpnja 2021. g

COVID-bus „Cjepko“ 8. srpnja 2021. godine u 13:30 dolazi u naselje Narta na igralište NK POLET Narta.

Svi koji žele, a još nisu mogu se doći cijepiti bez posebne najave. Ukoliko nekome treba prijevoz do punkta neka se jave u Općinu Štefanje dan ranije, 07. srpnja ili 08. srpnja do 12:30 sati na broj 043/778-029.

Pozivamo sve naše sumještane da se cijepe i tako spriječe širenje pandemije.

Javni poziv za prijavu kandidata za Popis stanovništva, kućanstava i stanova u RH 2021

Zainteresirani kandidati za sudjelovanje u Popisu trebaju na mrežnim stranicama Popisa (www.popis2021.hr) popuniti prijavu za popisivača/kontrolora, odgovarajući na pitanja o osobnim podacima, iskustvu u poslovima anketiranja, informatičkoj pismenosti te na demografska pitanja.

Rok za podnošenje prijava je od 23. lipnja do 15. srpnja 2021. godine. Kandidat može samo jedanput popuniti prijavu. Pri popunjavanju prijave obavezan je priložiti obostrano skeniranu fotokopiju osobne iskaznice.

Back to top