a24.3.2020. Za izdavanje propusnice, isključivo za slučajeve gore navedene točke II.e. obratiti se Načelniku Stožera civilne zaštite Općine Štefanje, Silvestru Štefoviću, 098/926-1987. 

23.3.2020. Obavještavamo vas kako zbog nastale situacije oko virusa COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite RH donesenih radi sprečavanja širenja istoga, do daljnjega nećemo biti u mogućnosti pružati uslugu prikupljanja glomaznog (krupnog) otpada prema naprijed utvrđenom rasporedu.

Prikupljanju krupnog (glomaznog) otpada pristupiti ćemo nakon smirivanja situacije oko coronavirusa, sve sukladno odgovarajućim odlukama nadležnih institucija vezanih uz daljnje postupanje, o čemu ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

Tvrtka MULL-TRANS d.o.o. kao davatelj javne usluge uložiti će sve napore kako bi se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada nastavila odvijati prema redovnom rasporedu, sve u cilju održavanja čistoće na području vaše jedinice lokalne samouprave pri čemu želimo napomenuti kako se uvelike povećala količina miješanog komunalnog otpada i selektivnog otpada što nam u trenutnoj situaciji uvelike otežava pružanje usluga te troši dodatno vrijeme i kapacitete radne snage prilikom prikupljanja otpada.

Zahvaljujemo se na razumijevanju.

23.3.2020. Pojašnjenje s obzirom na Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koja je stupila na snagu dana 23. ožujka 2020. godine:
– građani s prebivalištem u Općini Štefanje mogu se kretati samo unutar Općine Štefanje, uz pridržavanje svih propisanih mjera opreza (socijalnog distanciranja, ne zadržavanja na javnim prostorima…)
– za potrebe odlaska liječniku izvan mjesta prebivališta obratite se svom liječniku opće prakse koji će vam izdati propusnicu, 
– svi oni koji putuju izvan mjesta prebivališta na posao (izvan područja Općine Štefanje) trebaju imati potvrdu poslodavca, 
– Stožer civilne zaštite Općine Štefanje izdavati će propusnice  za slučajeve iz točke II. e., a to je: “-iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština”. 
Za izdavanje propusnice, isključivo za slučajeve gore navedene točke II.e. obratiti se Načelniku Stožera civilne zaštite Općine Štefanje, Silvestru Štefoviću, 098/926 1987. 

23.2.2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske danas je donio Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Ostale odluke i priopćenja pratite na internetskim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite https://civilna-zastita.gov.hr/

12.3.2020. Na sjednici Stožera Civilne zaštite Općine Štefanje, donijeti su slijedeći zaključci vezani za korona virus:

  1. Prema preporuci Stožera CZ Bjelovarsko-bilogorske županije Klasa: 300-0120-01/18, Ur.broj: 2103/1-04-20-13, odgađaju se sva javna okupljanja na području Općine Štefanje.
  2. Prilikom zahtijeva za iznajmljivanjem društvenih i vatrogasnih domova za privatne svrhe, upozoriti korisnike na potrebu pridržavanja visokih higijenskih standarda.
  3. U sve javne prostore (ugostiteljske objekte, društvene i vatrogasne domove, crkve, škole…) postaviti plakate s uputama za prevenciju širenja korona virusa.
  4. Pratiti sve upute Stožera CZ i prema njima postupati bez odgode.

4.3.2020. – Općinski načelnik općine Štefanje donosi odluku o davanju u zakup u dijelu staklenog izloga poslovnog prostora prizemlja Društvenog doma Štefanje (istočna strana zgrade), Štefanje 61, na k.č.br. 1055, k.o. Štefanje, na određeno vrijeme u trajanju do 10 godina, i to: – površine 1 m2,  za financijsko-uslužnu djelatnost (postavljanje bankomata). Početna cijena zakupnine iznosi: 100,00 kuna. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Štefanje, zaključno s danom 13. ožujka 2020.g. do 12,00 sati bez obzira na način dostave. Više …

2.3.2020. g. – Ministarstvo hrvatskih branitelja, Samostalni izvršitelji centar Bjelovar, pozivaju hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, te osobe koje su aktivno sudjelovale u Domovinskom ratu, a još nisu pravno regulirale svoj status, a u cilju informiranja o svim pravima koja proizlaze iz Zakona o hrvatskim braniteljima ( o zakonskim i statusnim pravima, načinu ostvarivanja tih prava, tijelima nadležnim za ostvarivanje pojedinih prava, informiranja o mogućnostima i postupku korištenja mjera iz programa, projekata i drugih aktivnosti Ministarstva), na informativnu radionicu koje će održati: 10.03.2020. godine u 13,00 sati, u Štefanju, Štefanje 61, prostorije Općine Štefanje, općinska vijećnica.

18.2.2020. g. – zbog zdravstvenih problema, trenutno dimnjačarska služba ne radi. O nastavku rada bit ćete obaviješteni.

11.2.2020. – Plan preventivne proljetne deratizacije na području Općine Štefanje

Škarda-sanitarna zaštita, na temelju Ugovora o pružanju usluga deratizacije na području Općine Štefanje za 2020. godinu, a u cilju provođenja preventivni sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o Planu preventivne proljetne deratizacije na području Općine Štefanje:

19.02.2020. DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA, GORNJA ŠUŠNJARA, LAMINAC I STARINE
20.02.2020. NARTA I BLATNICA
21.02.2020. STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na sljedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno antikoagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavio ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Kontakt osoba: Josip Hrlić  099/2533-005.

7.2.2020. – Stočarsko-ratarska udruga Općine Štefanje u suradnji sa trgovačkim društvom DMD Naturalis d.o.o. dana 15. veljače 2020. godine (subota) od 09:00 do 14:00 sati, za sve korisnike iskaznica za sigurno upravljanje pesticidima organizira dopunsku izobrazbu u Društvenom domu u Štefanju.

Korisnik koji pristupa izobrazbi za produžetak iskaznice za sigurno upravljanje pesticidima sa sobom mora donijeti osobnu iskaznicu i karticu za pesticide. Cijena dopunske izobrazbe je 150,00 kuna s PDV-om.

Svi zainteresirani poljoprivrednici koji nemaju iskaznicu za pesticide mogu doći na predavanje za dobivanje iskaznice za sigurno upravljanje pesticidima, odnosno na osnovnu izobrazbu.

Sa sobom moraju ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, radnu knjižicu ili svjedodžbu o završenoj školi. Cijena osnovne izobrazbe je 370,00 kuna s PDV-om.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Štefanje svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

31.01.2020. – Općina Štefanje i ove godine sufinancira smještaj djece s područja Općine Štefanje u vrtićima. Više …

31.01.2020. – Općina Štefanje i ove godine daje potpore umirovljenicima s nižim prihodima s područja Općine Štefanje. Više …

16.01.2020. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za provođenje sustavne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Štefanje u 2020. g. Rok za dostavu ponuda je 27.01.2020. g. do 10:00 sati. Više …

10.01.2020. – Općina Štefanje je objavila Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge koje djeluju na području Općine Štefanje. Više …

13.12.2019. – Odgoda najavljenih radova

Elektra Križ obavještava cijenjene potrošače da će zbog tehničkih problema doći do odgode najavljenih radova u Ivanić Gradu, Kloštar Ivaniću, Dubravi, te lošijih naponskih prilika u Čazmi i okolnim naseljima najavljenih za:

                     Dana 15.12.2019. u nedjelju, od 07:30 sati do 13:30 sati

                         i dana 16.12.2019. u ponedjeljak, ujutro od 04:00 do 05:00 sati

Radovi se odgađaju DO DALJNJEGA, a cijenjene potrošače molimo za razumijevanje

10.12.2019. – Obavijest o privremenom prekidu u isporuci el. energije

Elektra Križ obavještava cijenjene potrošače da će zbog radova na rekonstrukciji transformatorske stanice 110/35 kV Ivanić Grad u mreži Hrvatskog operatora prijenosnog sustava doći do lošijih naponskih prilika i mogućih prekida u isporuci električne energije i to

dana 15.12.2019. u nedjelju, od 07.30 sati do 13.30 sati

i dana 16.12.2019. u ponedjeljak, ujutro od 04.00 do 05.00 sati u mjestima:

  1. cijeli grad Čazma i okolna naselja: Zgališće, Zetkan, Podlužan, Kostanj, Bađinec, Graberac, Svinjarec, Dragičevci, Grabik, Čazmanski Prnjarovac, Lipovčani, Cerina, Dereza, Prokljuvani, Bosiljevo, G. i D. Draganec, Komuševac, Sišćani, Zdenčec, Vagovina, Štefanje, Staro Štefanje, Blatnica, Grabovnica, Daskatica, Štefanje Breg, Laminac, Starine, Gornja i Donja Šušnjara, Martinac, Novo Selo, G. i D. Miklouš, Vučani, Grabovnica i Milaševac

U slučaju olujnog nevremena radovi se odgađaju, a cijenjene potrošače molimo za razumijevanje.

4.12.2019. – Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Štefanje. Više …

27.11.2019. – Javni natječaj za prodaju pokretnina u vlasništvu Općine Štefanje – osobno vozilo. Više …

27.11.2019. – Jesenska deratizacija na području Općine Štefanje

PLAN RADA

27. studeni 2019. DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA I GORNJA ŠUŠNJARA
28. studeni 2019. LAMINAC I STARINE
29. studeni 2019. NARTA I  BLATNICA
30. studeni 2019. STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE

14.11.2019. – Održava se javna tribina na temu “Održivo gospodarenje otpadom”

Pozivaju se zainteresirani građani na Javnu tribinu na temu održivog gospodarenja otpadom, u sklopu aktivnosti projekta “Čuvajmo okoliš zajedno”.

Tribina će se održati u petak, 15.11.2019., u društvenom domu u Štefanju, s početkom u 19:30 sati.

28.10.2019. – Javni natječaj za prodaju pokretnina u vlasništvu Općine Štefanje – osobno vozilo. Više …

30.9.2019. – HEP ODS d.o.o., DP Elektra Križ obavještava Vas da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju  biti  privremeno prekinuta isporuka  električne energije na Vašem objektu:

– dana 02.10.2019. (srijeda):

– u vremenu planirano od 11:00 do 12:00 sati  za naselje Štefanje, Staro Štefanje i Blatnica

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju

23.9.2019. – Priprema prijedloga i programa Proračuna Općine Štefanje za 2020. g.

Općina Štefanje je u pripremi Proračuna za 2020. g. Molimo Vas da svoje prijedloge sa financijskim planom dostavite u pisanom obliku najkasnije do 15. listopada 2019. g. kako bi ih mogli uvrstiti u proračun za 2020. g.

21.6.2019. – Obavijest o prikupljanju zahtjeva za bespovratne potpore za osnovnoškolce, srednjoškolce i redovite studente.

18.6.2019. – Na sjednici Općinskog vjeća Općine Štefanje izabrani su članovi Savjeta mladih i zamjenici članova savjeta mladih Općine Štefanje. Više …

4.6.2019. – Na stranicama HZZ-a objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto viši stručni suradnik za upravne poslove. s podacima o plaći i opisu posla.

20.5.2019. – Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o općinskim porezima Općine Štefanje objavljenoj u ‘Narodnim novinama’ broj 52/19. Odlukom se ukida se prirez porezu na dohodak za Općinu Štefanje od 01.06.2019. godine. Više …

20.5.2019. – Na sjednici Općinskog vijeća donesena je Odluka o objavi javnog poziva za pokretanje postupka izbora članova savjeta mladih Općine Štefanje. Više …

9.5.2019. – Konačni rezultati izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Više …

6.5.2019. – Rezultati izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Više …

24.4.2019. – Održana Javna tribina na temu: “Odvojeno prikupljanje otpada” koja će se održati u srijedu, 24. 04. 2019. g, u 20:00 sati u društvenom domu u Štefanju. Više …

19.4.2019. – Obavijest o održavanju Javne tribine na temu: “Odvojeno prikupljanje otpada” koja će se održati u srijedu, 24. 04. 2019. g, u 20:00 sati u društvenom domu u Štefanju

17.4.2019. – Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Objavljen Oglas o biračkom mjestu za izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Više …

16.4.2019. – Obavještavamo Vas da će se odvoz reciklabilnog otpada (papira i plastike) umjesto na Uskrsni ponedjeljak (22.04.2019.) izvršiti u subotu, 20.04.2019. godine.

16.4.2019. – Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Više …

15.4.2019. – Izrađen nacrt Strategije razvoja turizma (Strateški plan) Općine Štefanje za razdoblje 2018. – 2023. g. Više …

3.4.2019. – Obavijest o radu Općinskog izbornoga povjerenstva općine Štefanje za Izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina – 2015. Više …

29.03.2019. – Održana 3. radionica partnerskog vijeća za izradu Strategije razvoja turizma Općine Štefanje. Više …

19.03.2019. – Održana 2. radionica partnerskog vijeća za izradu Strategije razvoja turizma Općine Štefanje. Više …

25.02.2019. – Održana 1. radionica partnerskog vijeća za izradu Strategije razvoja turizma Općine Štefanje. Više …

7.1.2019. – Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o isplati jednokratne potpore za umirovljenike s nižim prihodima s područja Općine Štefanje u 2019. Više …

7.1.2019. – Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Štefanje u dječjim vrtićima u 2019. godini. Više …

7.1.2019. – Otvoren Poziv za prikupljanje ponuda za provođenje sustavne deratizacije na području Općine Štefanje u 2019. g. Više …

7.1.2019. – Otvoren Poziv za prikupljanje ponuda za uslugu vršenja stručnog nadzora za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju. Više …

17.12.2018. – Otvoren  je natječaj za zakup poslovnog prostora u prizemlju društvenog doma u Štefanju. Više …

22.8.2018. – Poziv na iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške za osobe starije životne dobi u nepovoljnom položaju sklopu projekta „ZAŽELI – ŠTEFANJE“ – program zapošljavanja žena sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda –  UP. 02. 1. 1. O5. 0153; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Poziv

22.8.2018. – Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu “Zaželi Štefanje”  Poziv

20.07.2018. g. – Na stranicama HZZZ-a objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za voditelja projekta – Zaželi Štefanje. Oglas za voditelja projekta Zaželi , sa podacima o plaći i opisu posla.

30.07.2018. g. –  Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture. Više …

17.05.2018. – Općina Štefanje je na svojoj sjednici donijela niz mjera jednokratne pomoći za novorođenčad, osnovnoškolce, srednjoškolce i redovite studente.

03.04.2018 – Plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štefanje 

Općina Štefanje započela je s postupkom izrade Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štefanje. Više …

05.02.2018. – Plan gospodarenja otpadom Općine Štefanje 2017. – 2022.

Općina Štefanje započela je s postupkom izrade Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. – 2022. g. Više …

17.01.2018. – Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u društvenom domu u Lamincu u vlasništvu Općine Štefanje. Natječaj

15.01.2018. – Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štefanje – Obavijest

30.8.2017. – Plinacro d.o.o. – Obavijest o ispuhivanju plinovoda

Dana  01.09.2017. godine u vremenskom periodu od 06:00 do 07:30 sati na blokadno ispuhivačkoj stanici vršiti će se ispuhivanje plinovoda. Tom prilikom doći će do stvaranja veće količine buke. Aktivnost će se odvijati na maksimalno siguran način za ljude i okoliš.

30.8.2017. – Elektrometal distrubucija d.o.o. Obavijest – Neće biti plina

Zbog izvođenja radova na transportnom sustavu tvrtka „Plinacro“ d.o.o. obustavit će isporuku plina dana 01.09.2017. godine u vremenskom periodu od 06:00 do 22:00 sati na distributivnom području općina Štefanje, Ivanska i Berek.

29.8.2017. – Prijava štete od suše

Dana 24. kolovoza 2017. župan je elementarnu nepogodu od suše i za područje Općine Štefanje. Šteta je proglašena za poljoprivredne površine i ribnjacima.  Prijave štete za područje Općine Štefanje prijavljuju se u Općini Štefanje svakim radnim danom do 1. rujna 2017. (petak). Za sve informacije javite nam se.  Obrazac za prijavu štete od suše.

16.6.2017. – Obavijest Ministarstva poljoprivrede

Dopuna obavijesti Ministarstva poljoprivrede na sljedećem linku – http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/dopuna-upute/

27.6.2017. – Sakupljanje ambalažnog otpada  

Mreža sakupljanja ambalažnog otpada SZB za poljoprivreda gospodarstva koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zabrinuli na zakonom propisan način, sakupljati će se dana 29.6.2017. (četvrtak) g. u vremenu od 8:00 – 10:00 u Poljoprivrednoj zadruzi Štefanje

19.6.2017. – Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Štefanje

Općina Štefanje je objavila javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Štefanje. Više …

19.6.2017. – Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Štefanje

Općinsko vijeće općine Štefanje konstituirano je na sjednici održanoj 19. lipnja 2017. godine. Sastav Općinskog vijeća u sedmom mandatu:

1. Marijan Markovinović – predsjednik (HDZ)

2. Ivan Forjan – potpredsjednik (HSS)

3. Ivan Šimunović (HDZ)

4. Ivan Bilek (HDZ)

5. Andrea Kašnik (HDZ)

6. Ana Špoljar Kiđemet (HDZ)

7. Ana Šimunec (HDZ)

8. Mirko Golubić (Damir Bajs – NL)

9. Filip Vusić, mag. ing. techn. lign. (Damir Bajs – NL)

10. Ivan Međimurec (Damir Bajs – NL)

11. Adela Pavlović (Damir Bajs – NL)

12. Jovana Božićković (SDP, HNS, HSU, ORaH, HSS Braće Radić)

16.6.2017. – Obavijest Ministarstva poljoprivrede

Iz Ministarstva poljoprivrede zamolili su nas da na našim web stranicama objavimo „Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

2.6.2017. – Porez na nekretnine

Od 1. siječnja 2018. g. ukida se komunalna naknada, porez na kuće za odmor i spomeničku rentu. Svi vlasnici nekretnina dužni su ispuniti obrasce koji se nalaze uz obavijest o porezu na nekretnine i dostaviti ih u Jedinstveni upravni odjel.

25.5.2017. – Konačni rezultati izbora za načelnika i općinsko vijeće Općine Štefanje

Sve potrebne informacije na sljedećem linku.

23.5.2017. – Proglašena elementarna nepogoda od mraza

Dana 17. svibnja 2017. g. Župa je proglasio elementarnu nepogodu na području Grada Bjelovara, Daruvara i Grubišnog polja, Općine Berek, Dežanovac, Kapela, Rovišće, Sirač, Štefanje i Veliki Grđevac zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mrazom kojom su na navedenom prostoru nanijele velike materijalne štete na poljoprivredi u periodu od 20.40.2017. do 26.04.2017. Prijava štete se može izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 8-14 sati. Za prijave Van uredovnog vremena i informacije javite se na telefon 043/778-029. Obrazac za prijavu štete 2017 – EN-7 + upitnik

22.5.2017. – Rezultati izbora za načelnika općine Štefanje

22.5.2017. – Rezultati izbora za općinsko vijeće općine Štefanje

5.5.2017. – Objavljene pravovaljane kandidacijske liste za članove/članice Općinskog vijeća,  te kanididata za općinskog načelnika i njegovog zamjenika

Kandidacijske liste …

13.4.2017. –  Raspisani izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, te njihove zamjenike

Sve potrebne informacije na sljedećem linku.

12.4.2017. – Jednokratna pomoć za opremu osnovno školskog djeteta za školsku godinu 2017/2018. 

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o isplati jednokratne pomoći za opremu osnovno školskog djeteta za školsku godinu 2017/2018.  Više …

12.4.2017. – Bespovratna potpora za redovne srednjoškolce za školsku godinu 2016/2017. 

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o isplati bespovratne popore za redovne srednjoškolce za školsku godinu 2016/2017.  Više …

12.4.2017. – Bespovratna potpora za redovne studente za akademsku godinu 2016/2017. 

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o isplati bespovratne potpore za redovne studente u akademskoj godini 2016/2017.  Više …

31.3.2017. – Natječaj za prodaju neizgrađenog zemljišta u Gospodarskoj zoni “Laminska” u Šteanju

Tekst natječaja i potrebna dokumentacija nalazi se na ovom linku.

2.3.2017. – Proljetna deratizacija na području Općine Štefanje

Plan deratizacije:

02.ožujka 2017. , četvrtak       – Daskatica, Donja Šušnjara i Gornja Šušnjara

03.ožujka 2017., petak              – Laminac i Starine

04. ožujka 2017. subota            – Narta i Blatnica

06. ožujka 2017. ponedjeljak – Štefanje i Staro Štefanje

Kontakt osoba Tomislav Šepak, sanitarni inženjer 099/2533-044

22.2.2017.  Obavijest poljoprivrednicima

Općina Štefanje poziva sve zainteresirane na radionicu prezentacijskog tipa o trenutno raspisanim natječajima iz Programa ruralnog razvoja na kojoj bi se zainteresiranoj javnosti prezentirali uvjeti i mogućnosti za ostvarivanje bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj:

MJERA 04 ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU 

PODMJERE 4.1. POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

Tip operacije:

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

PODMJERE: 4.2. POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Tip operacije:

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

MJERA 06 RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA

PODMJERE 6.1. POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

PODMJERE 6.3. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Prezentaciju će održati društvo MANOX d.o.o., u ponedjeljak 27. veljače 2017. godine  u 19 sati u prostoru društvenog doma Štefanje. Predviđeno trajanje prezentacije je 1h nakon čega će odgovarati na konkretna pitanja zainteresiranih posjetitelja.

13.02.2017. – Natječaj za zakup poslovnog prostora u društvenom domu u Narti, skladišni prostor

Općina Štefanje raspisala je natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u društvenom domu u Narti. Više …

12.12.2016. – Natječaj za zakup poslovnog prostora u društvenom domu u Narti, ugostiteljski objekt

Općina Štefanje raspisala je natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u društvenom domu u Narti. Više …

23.11.2016. – Natječaj za izbor Pročelnika/Pročelnice u  Jedinstveni upravni odjel Općine Berek i Općine Štefanje

Općina Berek i Općina Štefanje zajedno su raspisale su natječaj za izbor Pročelnika/Pročelnice u Jedinstveni upravni odjel  Općine Berek i  Općine Štefanje. Više …

03.08.2015 – Obavijest o isplati bespovratne potpore za redovite studente u akademskoj godini 2014./2015.

Općinsko vijeće Općine Štefanje donjelo je Odluku o isplati bespovratne pomoći za redovne studente u akademskoj godini 2014/2015., sa prebivalištem na području Općine Štefanje. Nagrade se će isplatiti jednokratno u visni novčanog iznosa od 400,00 kn. Više …

03.08.2015 – Obavijest o isplati bespovratne potpore za redovite srednjoškolce za školsku godinu 2014./2015.

Općinsko vijeće Općine Štefanje donjelo je Odluku o isplati bespovratne pomoći za redovne studente u akademskoj godini 2014/2015., sa prebivalištem na području Općine Štedanje. Nagrade se će isplatiti jednokratno u visni novčanog iznosa od 400,00 kn. Više

01.06.2015 – Obavijest o raspisivanju javnog natječaja za Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kućama na području Općine Štefanje – drugi krug

Općina Štefanje u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Štefanje – drugi krug. Iznos subvencije u ukupnom iznosu Fonda i Općine Štefanje je 82,5 %, ali ne više od 61.875,00 kn po kući.  Za više informacije pogledajte natječajnu dokumentaciju.

01.06.2015 – Obavijest o raspisivanju petog kruga javnog natječaja za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje – peti krug

Općina Štefanje u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost subvencionira korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućana na području Općine Štefanje, te raspisuje peti krug natječaja. Iznos subvencije u ukupnom iznosu Fonda i Općine Štefanje je 82,5 %, ali ne više od 24.750,00 kn po sustavu. Moguće je ugraditi do dva OiE sustava po kućanstvu. Više …

13.05.2015 – Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Više …

11.05.2015 – Plan rada dimnjačarske službe

za razdoblje 11.05.2015. – 23.05.2015.

11.05.2015. (pon.)       – Štefanje

12.05.2015. (utorak)    – Staro Štefanje

13.05.2015. (srijeda)   – Blatnica

14.05.2015. (četvrtak) – Narta

15.05.2015. (petak)      – Narta

16.05.2015. (subota)   – Narta

18.05.2015. (pon.)       – Narta

19.05.2015. (utorak)    – Daskatica

20.05.2015. (srijeda)   – Laminac

21.05.2015. (četvrtak) – Laminac

22.05.2015. (petak)      – Starine

23.05.2015. (subota)   – Gornja Šušnjara i Donja Šušnjara

Čišćenje počinje svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati ili do završetka naselja. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti za naknado čišćenje javite se dimnjačaru na navedeni kontakt 099/215-8033. U slučaju lošeg vremena radovi u tom mjestu se odgađaju, te će se izvršiti nakon 23.05.2015. Obavijest o tome biti će na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Štefanje.

27.04.2015 – Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni “Laminska” u Štefanju

Općina Štefanje raspisala je natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni “Laminska” u Štefanju. Više …

5.3.2015 – Odluka o objavi javnog poziva za pokretanje postupka izbora članova savjeta mladih Općine Štefanje

Na sjednici Općinskog vijeća donesena je Odluka o objavi javnog poziva za pokretanje postupka izbora članova savjeta mladih Općine Štefanje. Odluka o objavi javnog poziva

 

20.02.2015 – Plan rada dimnjačarske službe

za razdoblje 20.02.2015. – 09.03.2015.

20.02.2015. (petak)      – Štefanje

23.02.2015. (pon.)       – Štefanje

24.02.2015. (utorak)    – Staro Štefanje

25.02.2015. (srijeda)   – Blatnica

26.02.2015. (četvrtak) – Narta

27.02.2015. (petak)      – Narta

28.02.2015. (subota)   – Narta

02.03.2015. (pon.)       – Narta

03.03.2015. (utorak)    – Narta

04.03.2015. (srijeda)   – Daskatica

05.03.2015. (četvrtak) – Laminac

06.03.2015. (petak)      – Laminac

07.03.2015. (subota)   – Starine

09.03.2015. (pon.)       – Gornja Šušnjara i Donja Šušnjara

Čišćenje počinje svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati ili do završetka naselja. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti za naknado čišćenje javite se dimnjačaru na navedeni kontakt 099/215-8033. U slučaju lošeg vremena radovi u tom mjestu se odgađaju, te će se izvršiti nakon 09.03.2015. Obavijest o tome biti će na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Štefanje.

26.01.2015 – Obavijest o raspisivanju četvrtog kruga javnog natječaja za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje

Općina Štefanje u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost subvencionira korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućana na području Općine Štefanje, te raspisuje četvrti krug natječaja. Iznos subvencije u ukupnom iznosu Fonda i Općine Štefanje je 82,5 %, ali ne više od 24.750,00 kn po sustavu. Moguće je ugraditi do dva OiE sustava po kućanstvu. Više …

19.01.2015 – Isparavak odluka o prirezu poreza na dohodak

Prilikom prijepisa radnog materijala učinjena je pogreška koja se ispravlja. Više…

22.12.2014 – Odluka o prirezu poreza na dohodak

Općina Štefanje na svojoj sjednici  održanoj 22. prosinca donijela je Odluku o prirezu poreza na dohodak. Više …

08.12.2014 – Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni “Laminska” u Štefanju

Općina Štefanje raspisala je natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni “Laminska” u Štefanju. Više …

08.12.2014 – Obavijest o raspisivanju trećeg kruga javnog natječaja za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje

Općina Štefanje u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost subvencionira korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućana na području Općine Štefanje, te raspisuje treći krug natječaja. Iznos subvencije u ukupnom iznosu Fonda i Općine Štefanje je 82,5 %, ali ne više od 24.750,00 kn po sustavu. Moguće je ugraditi do dva OiE sustava po kućanstvu. Više …

15.11.2014 – Obavijest o prikupljanju prijedloga projekata za uvrštenje u Proračunu Općine Štefanje za 2015. g.

Općinski načelnik donio je odluku o prikupljanju prijedloga projekata za uvrštenje u proračun Općine Štefanje. Više …

20.10.2014 – Obavijest o raspisivanju Natječaja za direktora/ice Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o.

Skupština Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. raspisuje natječaj za direktora/ice. Više …

20.10.2014 – Obavijest o raspisivanju drugog kruga javnog natječaja za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje

Općina Štefanje u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost subvencionira korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućana na području Općine Štefanje, te raspisuje drugi krug natječaja. Iznos subvencije u ukupnom iznosu Fonda i Općine Štefanje je 82,5 %, ali ne više od 24.750,00 kn po sustavu. Moguće je ugraditi do dva OiE sustava po kućanstvu. Više …

16.10.2014 – Plan rada dimnjačarske službe

za razdoblje 16.10.2014. – 31.10.2014.

16.10.2014. (četvrtak) – Štefanje

17.10.2014. (četvrtak) – Štefanje

18.10.2014. (subota) – Štefanje

20.10.2014. (ponedjeljak) – Daskatica

21..10.2014. (utorak) – Staro Štefanje

22.10.2014. (srijeda) – Blatnica

23.10.2014. (četvrtak) – Narta

24.10.2014. (petak) – Narta

27.10.2014. (ponedjeljak) – Narta

28.10.2014. (utorak) – Laminac

29.10.2014. (srijeda) – Laminac

30.10.2014. (četvrtak) – Starine

31.10.2014 (petak) – Gornja i Donja Šušnjara

Čišćenje počinje svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati ili do završetka naselja. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti za naknado čišćenje javite se dimnjačaru na navedeni kontakt 099/215-8033. U slučaju lošeg vremena radovi u tom mjestu se odgađaju, te će se izvršiti nakon 11.03.2014. Obavijest o tome biti će na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Štefanje.

30.09.2014 – Koncesionar za odvoz otpada

OBAVIJEST

O ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA SA PODRUČJA

OPĆINE ŠTEFANJE

Obavještavamo korisnike da će se prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) kojim je zabranjeno sakupljati glomazni otpad s javnih površina, isti sakupljati u posebne otvorene kontejnere od 20 m3 prema rasporedu:

13.10.2014.

PONEDJELJAK

ŠTEFANJE – SAJMIŠTE08 00 – 20 00
NARTA – SAJMIŠTE08 00 – 20 00

Glomaznim otpadom se smatra:

–         Plastika (stolice,posude…)

–         Drvenarija(namještaj,palete…)

–         Metal (posuđe,stolovi…)

–         Ostalo (madraci,kauči…)

20.08.2014 – Objava neslužbene bodovne liste za natječaj „Korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje“

Neslužbena bodovna lista OiE

20.08.2014 – Objava neslužbene bodovne liste za„Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje“

Neslužbena bodovna lista EnU

31.07.2014 – Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Štefanje

Općinsko načelnik objavljuje Javni natječaj o davanju u zakup poslovnog u vlasništvu Općine Štefanje. Daje su u zakup na određeno vrijeme u trajanju od pet godina poslovni prostor u društvenom domu u Lamincu. Natječaj za zakup poslovnog prostora u društvenom domu u Lamincu

28.07.2014 – Obavijest za korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Općinsko načelnik poziva sve korisnike zajamčene minimalne naknade s područja Općine Štefanje na potpisivanje izjave. Izjavu moraju potpisati svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva kako bi ostvarili pravo na naknadu za kupnju drva za ogrjev u 2014.g. Više …

23.06.2014 – Obavijest o isplati bespovratne potpore za redovite studente u akademskoj godini 2013./2014.

Općinsko vijeće Općine Štefanje donjelo je Odluku o isplati bespovratne pomoći za redovne studente u akademskoj godini 2013/2014., sa prebivalištem na području Općine Štefanje. Nagrade se će isplatiti jednokratno u visni novčanog iznosa od 400,00 kn. Više …

23.06.2014 – Obavijest o isplati bespovratne potpore za redovite srednjoškolce za školsku godinu 2013./2014.

Općinsko vijeće Općine Štefanje donjelo je Odluku o isplati bespovratne pomoći za redovne studente u akademskoj godini 2013/2014., sa prebivalištem na području Općine Štedanje. Nagrade se će isplatiti jednokratno u visni novčanog iznosa od 400,00 kn. Više …

18.06.2014 – Obavijest o raspisivanju javnog natječaja za Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kućama na području Općine Štefanje

Općina Štefanje u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Štefanje. Iznos subvencije u ukupnom iznosu Fonda i Općine Štefanje je 82,5 %, ali ne više od 61.875,00 kn po kući.  Za više informacije pogledajte natječajnu dokumentaciju.

11.06.2014 – Obavijest o raspisivanju javnog natječaja za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje

Općina Štefanje u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost subvencionira korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućana na području Općine Štefanje. Iznos subvencije u ukupnom iznosu Fonda i Općine Štefanje je 82,5 %, ali ne više od 24.750,00 kn po sustavu. Moguče je ugraditi do dva OiE sustava po kućanstvu. Za više informacije pogledajte natječajnu dokumentaciju.

29.04.2014 – Koncesionar za odvoz otpada

OBAVIJEST

O ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA SA PODRUČJA OPĆINE ŠTEFANJE

Obavještavamo korisnike da će se prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) kojim je zabranjeno sakupljati glomazni otpad s javnih površina, isti sakupljati u posebne otvorene kontejnere od 20 m3 prema rasporedu:

20.05.2014.

UTORAK

ŠTEFANJE – SAJMIŠTE08 00 – 20 00
NARTA – SAJMIŠTE08 00 – 20 00

  Glomaznim otpadom se smatra:

–         Plastika (stolice,posude…)

–         Drvenarija(namještaj,palete…)

–         Metal (posuđe,stolovi…)

–         Ostalo (madraci,gume,kauči…)

Glomaznim otpadom se ne smatra:

–         Građevinski otpad (šuta,cigla,beton…)

–         Opasni otpad (salonit ploče,otpadna ulja,kiseline,lakovi,pesticidi, te pripadajuća ambalaža…)

–         Akumulatori

–         Električni i elektronski otpad

Molimo da otpad odlažete u postavljene kontejnere, te se izričito pridržavate rasporeda sakupljanja.

14.04.2014 – Koncesionar za odvoz otpada

Obavještavamo nas tvrtka MULL-TRANS d.o.o. na Uskrsni ponedjeljak, 21. travnja 2014. godine, neće obavljati odvoz komunalnog otpada sa područja naše općine. Umjesto Uskrsnog ponedjeljka, odvoz komunalnog otpada izvršiti će se u SUBOTU, 19. travnja 2014. godine.

25.02.2014 – Plan rada dimnjačarske službe

za razdoblje 25.02.2014. – 11.03.2014.

  25.2.2014. (utorak)      – Štefanje

  26.2.2014. (srijeda)      – Štefanje

  27.2.2014. (četvrtak)   – Daskatica

  28.2.2014. (petak)        – Staro Štefanje – Blatnica

  3.3.2014. (ponedje.)     – Narta

  4.3.2014. (utorak)        – Narta

  5.3.2014. (srijeda)        – Narta

  6.3.2014. (četvrtak)     – Laminac

  7.3.2014. (petak)          – Laminac

  8.3.2014. (subota)       – Starine

  10.3.2014. (ponedje.)  – Gornja Šušnjara i Donja Šušnjara

  10.3.2014. (utorak)      – Gornja Šušnjara i Donja Šušnjara

Čišćenje počinje svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati ili do završetka naselja. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti za naknado čišćenje javite se dimnjačaru na navedeni kontakt 099/215-8033. U slučaju lošeg vremena radovi u tom mjestu se odgađaju, te će se izvršiti nakon 11.03.2014. Obavijest o tome biti će na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Štefanje.

20.02.2014 – Koncesionar za odvoz otpada

  Koncesionar, tvrtka Mull-trans d.o.o. uvela je nove brojeve telefona za informacije
 049/587-826   i   049/587-814
Svoje pritužbe i upite od sada možete slati i na e-mail: tomislav.relja@eko-flor.hr

16.01.2014 – Plan rada dimnjačarske službe

za razdoblje 16.1.2014. – 27.1.2014.

  16.1.2014. (četvrtak)   – Štefanje

  17.1.2014. (petak)        – Štefanje

  18.1.2014. (subota)      – Daskatica

  20.1.2014. (ponedje.)   – Staro Štefanje – Blatnica

  21.1.2014. (utorak)      – Narta

  22.1.2014. (srijeda)      – Narta

  23.1.2014. (četvrtak)   – Narta

  24.1.2014. (petak)        – Laminac

  25.1.2014. (subota)       – Starine

  27.1.2014. (ponedje.)    – Gornja Šušnjara i Donja Šušnjara

Čišćenje počinje svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati ili do završetka naselja. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti za naknado čišćenje javite se dimnjačaru na navedeni kontakt 099/215-8033. U slučaju lošeg vremena radovi u tom mjestu se odgađaju, te će se izvršiti nakon 27.1.2014. Obavijest o tome biti će na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Štefanje.

01.01.2014

Sretna 2014

5.12.2013 – Plan rada dimnjačarske službe

za razdoblje 5.12.2013. – 19.12.2013.

  5.12.2013. (četvrtak)  – Štefanje

  6.12.2013. (petak)        – Štefanje

  7.12.2013. (subota)      – Štefanje

  9.12.2013. (ponedje.)  – Daskatica

10.12.2013. (utorak)      – Staro Štefanje – Blatnica

11.12.2013. (srijeda)      – Narta

12.12.2013. (četvrtak)  – Narta

13.12.2013. (petak)        – Narta

16.12.2013. (ponedje.)  – Laminac

17.12.2013. (utorak)      – Starine

18.12.2013. (srijeda)      – Gornja Šušnjara

19.12.2013. (četvrtak)   – Donja Šušnjara

Čišćenje počinje svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati ili do završetka naselja. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti za naknado čišćenje javite se dimnjačaru na navedeni kontakt 099/215-8033. U slučaju lošeg vremena radovi u tom mjestu se odgađaju, te će se izvršiti nakon 15.11.2013. Obavijest o tome biti će na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Štefanje.

20.11.2013 – Obavijest koncesionara za odvoz komunalnog otpada

Obavještavamo Vas da je tvrtka „MULL-TRANS“ d.o.o. pokrenula postupak prisilnih naplata nenaplaćenih potraživanja s dospijećem zaključno do 30. svibnja 2013. godine.

Ovim putem želimo ukazati da ovršenici koji podmire svoju obvezu u roku od 8 dana od primitka rješenja o ovrsi, a sukladno uputama iz same ovrhe, mogu izbjeći plaćanje dijela ovršnih troškova.

To konkretno znači da ukoliko ovršenik podmiri svoju obvezu u roku od 8 dana po primitku rješenja o ovrsi, tada osim podmirenja glavnice i pripadajućih zateznih kamata, jedini troškovi koje treba podmiriti temeljem zaprimljenog rješenja o ovrsi, sastoje se isključivo od: troškova sastava ovršnog prijedloga uvećanog za PDV, javnobilježničke nagrade uvećane za PDV te troška dostave uvećanog za PDV.

Ukoliko ovršenik ne podmiri svoju obvezu u zadanim rokovima, morati će osim gore navedenih troškova, snositi i ostale troškove sukladno primljenom rješenju.

Obavijest o plaćanju ovršnih troškova – MULL-TRANS d.o.o.

28.10.2013 – Plan rada dimnjačarske službe

za razdoblje 28.10.2013. – 15.11.2013.

28.10.2013. (ponedje.) – Štefanje

29.10.2013. (utorak)      – Štefanje

30.10.2013. (srijeda)      – Štefanje

31.10.2013. (četvrtak)   – Daskatica

04.11.2013. (ponedje.)   – Staro Štefanje

05.11.2013. (utorak)      – Blatnica

06.11.2013. (srijeda)      – Narta

07.11.2013. (četvrtak)   – Narta

08.11.2013. (petak)         – Narta

09.11.2013. (subota)       – Narta

11.11.2013. (ponedje.)    – Laminac

12.11.2013. (utorak)        – Laminac

13.11.2013. (srijeda)        – Starine

14.11.2013. (četvrtak)     – Donja Šušnjara

15.11.2013. (petak)           – Gornja Šušnjara

Čišćenje počinje svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati ili do završetka naselja. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti za naknado čišćenje javite se dimnjačaru na navedeni kontakt 099/215-8033. U slučaju lošeg vremena radovi u tom mjestu se odgađaju, te će se izvršiti nakon 15.11.2013. Obavijest o tome biti će na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Štefanje.

15.09.2013 – Općina Štefanje slavi dvadeset godina postojanja i Dan općine Štefanje

Prigodom proslave dvadeset godina postojanja i Dana općine Štefanje održana su sljedeća događanja:

8:00 – Biciklijada povodom Blagdana gospe žalosne – naselja općine Štefanje
12:30 – Sv. misa povodom Blagdana gospe žalosne – crkva Sv. Stjepana Prvomučenika u Štefanju
14:00 – “2. štefanjski fiš-paprikaš” – park “Ledina” u Štefanju
18:00 – Svečana sjednica općinskog vijeća – Seosko imanje obitelji Kiđemet

11.09.2013 – Održana smotra postrojbe civilne zaštite općine Štefanje

Štefanje postrojba civilne zaštite

Održana je smotra postrojbe civilne zaštite općine Štefanje u Lovačkom domu u Blatnici. 29.07.2013 – Obavijest odvozu komunalnog otpada

Obavještavamo Vas da će tvrtka  “MULL-TRANS” d.o.o. na Dan domovinske zahvalnosti, 05. kolovoza (ponedjeljak) 2013. godine, odvoz komunalnog otpada sa područja vaše općine vršiti  prema uobičajenom rasporedu.

Glomazni otpad odvoziti će se dana 23. rujna (ponedjeljak) 2013. g.

08.07.2013 – Obavijest odvozu komunalnog otpada

Zbog tehničkih poteškoća koncesionar za odvoz komunalnog otpada nije bio u mogućnosti u ponedjeljak (01.07.2013. g.) odvoziti komunalni otpad. Komunalni otpad će se odvoziti u četvrtak (04.07.20131. g.).

19.06.2013 – Konstituirano općinsko vijeće općine Štefanje

Danas u 12:00 sati počela je sjednica 6. saziva općinskog vijeća općine Štefanje. Konstituirano je vijeće u sljedećem sastavu.Back to top