Zahtjev za izdavanje propusnice

Zahtjev za izdavanje propusnice

Pitanje
Imate li određenu mjeru samoizolacije?

Jeste li u proteklih 30 dana boravili izvan granica RH?

Izjava
[acceptance* Izjava obavezno] Izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su podaci navedeni u ovom Zahtjevu
istiniti, potpuni i točni. Sukladno članku 6. stavku 1. točke (a) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog
parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, potvrđujem
da sam suglasan/a da se moji podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta. [/acceptance]

NAPOMENA ZA PODNOSITELJE ZAHTJEVA
Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere: socijalnog distanciranja, ne zadržavanja na javnim prostorima, sve sukladno preporukama Nacionalnog stožera Civilne zaštite, te posjedovati valjanu propusnicu.