Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

Sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće općine Štefanje konstituirano je na sjednici održanoj 19. lipnja 2017. godine. Sjednice se održavaju redovito, te ih po potrebi saziva predsjednik Općinskog vijeća.  Rad Općinskog vijeće je javan, redovito ga prate mediji, a mogu ga pratiti i predstavnici Udruga građana, građani, te ostali gosti na poziv predsjednika vijeća sukladno članku 63. i članku 85. Poslovnika Općinskog vijeća.

Sastav Općinskog vijeća u sedmom mandatu:

1. Ivan Bilek – predsjednik (HDZ)
2. Ivan Forjan – potpredsjednik (HSS)
3. Ivan Šimunović (HDZ)
4. Dobrivoj Božičković (HDZ)
5. Andrea Kašnik (HDZ)
6. Ana Špoljar Kiđemet (HDZ)
7. Ana Šimunec (HDZ)
8. Mirko Golubić (Damir Bajs – NL)
9. Filip Vusić, mag. ing. techn. lign. (Damir Bajs – NL)
10. Ivan Međimurec (Damir Bajs – NL)
11. Adela Golubić (Damir Bajs – NL)
12. Jovana Božićković (SDP, HNS, HSU, ORaH, HSS Braće Radić)

* 10.2.2018. Adela Pavlović nakon udaje mijenja prezime u Golubić
** 18. rujna 2018. g. preminuo je predsjednik općinskog vijeća Marijan Markovinović
*** 28. studenoga 2018. g. na 8. sjednici općinskog vijeća u općinsko vijeće na mjesto
Marijana Markovinovića s liste HDZ-a ulazi Dobrivoj Božičković, a za predsjednika
Općinskog vijeća se izabire Ivan Bilek

Sastav Općinskog vijeća u šestom mandatu (2013.-2017.):
1. Marijan Markovinović – predsjednik (HDZ)
2. Slavko Martinović – potpredsjednik (HSS)
3. Ivan Šimonović (HDZ)
4. Ivan Bilek (HDZ)
5. Tomislav Markovinović (HDZ)
6. Josip Iveković (HDZ)
7. Dražen Štefović (HDZ)
8. Dobrivoj Božićković (HDZ)
9. Vlado Koren (HSLS)
10. Ivan Grudenić (HSLS)
11. Dalibor Herceg (HSLS)
12. Sanela Šokec-Majurec (kandidat grupe birača)