Sufinanciranje dječjeg vrtića

Sufinanciranje dječjeg vrtića

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Štefanje u dječjim vrtićima u 2019. godini. Visina sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjem vrtiću utvrđuje se mjesečno u visini 70% troškova smještaja po djetetu koje roditelj plaća nadležnom dječjem vrtiću.

Zahtjev za sufinanciranje dječjeg vrtića za 2019.g.