Postupci javne nabave

6. studenoga 2018. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za za vršenje usluge stručnog nadzora nad provedbom projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste NRC 068 (u naselju Laminac) u Općini Štefanje

Poziv za nadzor za NRC 068

13. kolovoza 2018. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju društvenog doma u Narti

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju društvenog doma u Narti

18. srpnja 2018. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za uređenje prilaznog puta kod škole u Donjoj Šušnjari

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za uređenje prilaznog puta kod škole u Donjoj Šušnjari

12. srpnja 2018. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za  rekonstrukciju društvenog doma u Lamincu

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciju društvenog doma u Lamincu

25. travnja 2018. g. –  Izrada elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat – izgradnja vodovoda za naselja Općine Štefanje – Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Laminac – Ive, Starine i Blatnica

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu elaborata zaštite okoliša

10. travnja 2018. g. – Projektiranje NRC 028

 Obavijest o odabiru