Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Štefanje ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Štefanje ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 143/13) ne postoje
gospodarski subjekti s kojima OPĆINA ŠTEFANJE,  Trg dr. Franje Tuđmana 1, 43246 Štefanje OIB:02595225846, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).