Natječaj – srednjoškolci

Natječaj – srednjoškolci

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o isplati bespovratne potpore za redovne učenike srednjih škola za školsku godinu 2018/2019., sa prebivalištem na području Općine Štefanje, koji će završiti školsku godinu sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom. Nagrade se će isplatiti jednokratno u visini novčanog iznosa od 1.000,00 kn.