Kandidacijske liste za vijeća mjesnih odbora 2013. g.

3. svibnja 2013. g.

Kandidature za Vijeća mjesnih odbora naselja:

Blatnica

Daskatica

Donja Šušnjara

Gornja Šušnjara

Laminac

Narta

Starine

Staro Štefanje

Štefanje