Javni natječaji

Otvoreni natječaji

Natječaj za komunalnu djelatnost održavanja javne rasvjete – 19.06.2017.

Javni natječaj – javna rasvjeta – 19.6.2017. objavljeno u Bjelovarskom listu

Dokmentacija za nadmetanje – javna rasvjeta 

Rok za dostavu ponuda 4.7.2017. g. do 14 sati.

Zatvoreni natječaji

Natječaj za izbor pročelnika/pročelnice jedinstveni upravnog odjela općine Berek i općine Štefanje

Natječaj za zakup poslovnog prostora u Narti u društvenom domu, ugostiteljski objekt